top of page

TEKSTY:

Sztuka jedzenia. O smaku w granicach estetyki

"Przegląd Kulturoznawczy", 2019 numer 3(41), ss. 419-430.

Opis: Recenzja książki dr hab. Doroty Koczanowicz "Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki"

Słowa kluczowe: estetyka, estetyka i jedzenie, sztuka i jedzenie

Tekst do pobrania: Sztuka jedzenia

Migracja, jedzenie, tożsamość. O projektach Enemy Kitchen i Return Michaela Rakowitza

[w:] Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie, red. R. Koschany, M.Michałowska, J. Ostrowska, A. Skórzyńska, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019. 

Opis: Tekst dotyczy twórczości amerykańskiego artysty Michaela Rakowitza, a w szczególności jego dwóch projektów, które odnoszą się do kwestii mniejszości irackiej w Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe: jedzenie i tożsamość, jedzenie i migracja, Michael Rakowitz

Tekst do pobrania: Migracja, jedzenie, tożsamość

Spektakle smaku

[w:] Międzyjęzyk, red. Anna Królikiewicz, ASP w Gdańsku, Wydawnictwo Doczute, 2019. (tekst po polsku i angielsku) 

Opis: Tekst opisujący wybrane realizacje artystyczne Anny Królikiewicz. 

Słowa kluczowe: sztuka i jedzenie, Anna Królikiewicz, zmysły w sztuce

Tekst do pobrania:  Spektakle smaku

Vanishing Taste: On the Sensual Experience of an Artwork

"Studia de Arte et Educatione", vol 13, 2018. 

Opis: Tekst podejmuje problem efemeryczności smaku w kontekście działań artystycznych.

Słowa kluczowe: smak w sztuce, jedzenie w sztuce, Anna Królikiewicz, Oskar Dawicki 

Tekst do pobrania: Vanishing Taste

Estetyka wobec problemu smaku

[w:] Kultura jedzenia. Jedzenie w kulturze, red. M.Błaszkowska et. al, Kraków 2014, ss. 112-121.

Opis: Tekst przybliża historię estetycznej refleksji dotyczącej problemu smaku. 

Słowa kluczowe: estetyka, smak w estetyce, Carolyn Korsmeyer

Tekst do pobrania: Estetyka wobec problemu smaku

Oszukać oko. Nawiązania do trompe-l'oeil w polskiej sztuce współczesnej

[w:] Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, red. A.Pisarek, J. Dziewit, G. Kołodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, grupakulturalna.pl, 2016. 

Opis: Tekst analizujący odwołania do tradycji "trompe-l'oeil" w twórczości takich artystów jak: Robert Kuśmirowski, Rafał Bujnowski, Michał Stonawski.

Słowa kluczowe: iluzja, iluzja w sztuce, trompe-l'oeil, Robert Kuśmirowski, Rafał Bujnowski, Michał Stonawski.

Tekst do pobrania: Oszukać oko

Jedzenie jako element ikonografii Vanitas. Współczesne interpretacje tradycyjnego motywu

[w:] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski, P. Magiera, K. Skrężyna, G. Szuster, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2016.

Opis: Tekst opisuje historię motywów wanitatywnych w malarstwie, koncentrując się na elementach związanych z jedzeniem. Następnie opisane zostają wybrane realizacje artystów współczesnych, które poruszają zbliżoną tematykę. Poddane analizie zostają między innymi prace Oskara Dawickiego, Karoliny Żyniewicz, Magdaleny Hueckel, Marcina Berdyszaka.

Słowa kluczowe: vanitas, motywy wanitatywne, przemijanie w sztuce, jedzenie w sztuce

Tekst do pobrania: Jedzenie jako element ikonografii Vanitas

Zapach nostalgii. Powrót do dzieciństwa w instalacjach Justyny Gruszczyk oraz Angeliki Markul

"Anthropos?", 2017 nr 26, ss. 116-127. 

Opis: Tekst opisuje wybrane realizacje artystyczne Justyny Gruszczyk oraz pracę Angeliki Markul "Polish American Dream" w kontekście pamięci olfaktorycznej.

Słowa kluczowe: zapach w sztuce, zapachy i pamięć, Justyna Gruszczyk, Angelika Markul

Tekst do pobrania: Zapach nostalgii

Food, emotions and memory in Justyna Gruszczyk's scent installations

"International Journal of Food Design", Volume 3 : Issue 2/ 2018.

Opis: Tekst analizuje wybrane instalacje zapachowe Justyny Gruszczyk pod kątem związków pomiędzy doświadczeniem zmysłowym a pamięcią. 

Słowa kluczowe: zapach w sztuce, jedzenie w sztuce, zapachy i pamięć, Justyna Gruszczyk

Tekst dostępny: https://www.intellectbooks.com/international-journal-of-food-design

Indentyfikator DOI: DOI: 10.1386/ijfd.3.2.135_1

bottom of page